Köksmästare

Köksmästare Hotell Heden

Vill du växa med oss och vidareutveckla känslan, maten och upplevelsen på plats och jobba på en av Göteborgs mysigaste  hotell?

Köksmästare har det yttersta ansvaret för Hotell Heden. Säkerställa struktur, prioriteringar samt bemanning på avdelningarna. Se till att restaurangerna är i bästa möjliga skick insida. Ansvarig för inköp av produkter i enlighet med restaurangens koncept. Fokus ligger på att säkerställa driften med personalansvar, schemaläggning, inköp och jobba för utsatta mål som etableras i enlighet med ledning.

Låta våra kärnvärden: engagemang, gästfokus samt kvalité genomsyra alla beslut som fattas.
Vi har tydliga handböcker som beskriver våra verksamheter i detalj.

Du ska aktivt arbeta för att skapa unika, personliga och minnesvärda upplevelser för Hotell Hedens gäster, med högst möjliga servicenivå i enlighet med vår vision. Att ha ett gott öga och en erfarenhet för restaurangernas mjuka värden med gästen i fokus och detaljer är av yttersta vikt.

Du ska vara projektstyrd och målinriktad i enlighet med uppsatta mål som tagits fram samt ansvara för att ett gott arbetsklimat råder, där alla ställer upp för varandra.

Du föregår alltid med ett gott exempel, inspirerar och motiverar andra.
Som ledare ansvarar du för att respektive avdelningar strävar att nå gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet samt lönsamhetsmål.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att leda och fördela arbetet under det dagliga arbetet. Du är ytterst ansvarig för att det finns arbetsuppgifter för all personal under arbetstid, för att rutiner finns och följs. Du är ansvarig för daglig registrering av korrekt antal personaltimmar i schemasystemet för personal inom avdelningarna. Du går genom månadsavstämningar med någon ur ledningen som ekonomikontoret verkställer.

Att ständigt verka för ökad lönsamhet och att nå uppsatta prognoser/mål för restaurangerna.

Du ansvarar för att alla inköp är inom företagets satta mål och inköpsrutiner och arbetar aktivt för att stödja restaurangernas uppsatta miljömål. Som köksmästare är du aktiv och arbetar synligt i driften och i detta vara en förebild för personalen och ”visa vägen”.

 

Tillträde under Februari, Mars 2023.
Anställningen är en året runt anställning.

Ansökan skickas till jobb@hotellheden.se
Intervjuer sker löpande

Erbjudanden

Få ut det mesta av ditt besök

Hotell Heden © 2023

Logotyp Zebraweb